Finansowanie Fabryczne Kubota Leasing

 

 

DOSTĘPNE 6 RÓŻNYCH WARIANTÓW FINANSOWANIA 

DOSTOSOWANE DO OCZEKIWAŃ I MOŻLIWOŚCI KLIENTA.

ROŚNIJ W SIŁĘ Z MARKĄ KUBOTA ORAZ Z KUBOTA FINANCE.

 

Pożyczka 4 x 25

- W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie w formie pożyczki na okres 18 miesięcy
- Udział własny wynosi 25% ceny brutto maszyny
- Pozostałe 75% ceny brutto maszyny płatne jest w trzech ratach półrocznych, po 25% każda
- Oprocentowanie wynosi 0% 
- Brak prowizji za udzielenie pożyczki
- Brak kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia
- Łączny koszt obsługi pożyczki to 1 zł

 

Pożyczka 5 x 20

- W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie w formie pożyczki na okres 24 miesięcy
- Udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny
- Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach pólrocznych, po 20% każda
- Oprocentowanie 0%
- Brak prowizji za udzielanie pożyczki
- Brak kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia
- Łączny koszt obsługi pożyczki to 1 zł 

 

Leasing 104%

- W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie w formie leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy
- Udział własny wynosi 20% 
- Spłata w równych ratach miesięcznych w okresie do 36 miesięcy
- Suma opłat (łącznie z wykupem) wynosi 104%

 

3 x 33 (12 miesięcy)

- W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie w formie pożyczki na okres 12 miesięcy
- Udział własny wynosi 33,34% ceny brutto maszyny
- Pozostałe 2 raty co pół roku
- Oprocentowanie wynosi 0% 
- Brak prowizji za udzielenie pożyczki
- Brak kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia
- Łączny koszt obsługi pożyczki to 1 zł

3 x 33 (24 miesiące)

- W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie w formie pożyczki na okres 24 miesięcy
- Udział własny wynosi 33,34% ceny brutto maszyny
- Pozostałe 2 raty płatne w odstępach rocznych
- Oprocentowanie wynosi 0% 
- Brak prowizji za udzielenie pożyczki
- Brak kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia
- Łączny koszt obsługi pożyczki to 1 zł

 

4 lata 0% 

- W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie w formie pożyczki na okres 48 miesięcy
- Udział własny wynosi 35,00% ceny brutto maszyny + dodatkowo 2% prowizji
- Pozostałe raty płatne miesięcznie bez oprocentowania przez 4 lata,

 

Leasing inne
Dla Klientów, którzy nie zdecydują się na jedną z powyższych ofert promocyjnych przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę finansowania w formie leasingu operacyjnego na wybranych parametrach:

- udział własny nawet od 5 %
- okres finansowania do 60 miesięcy

 


Inne formy finansowania maszyn:

OFERUJEMY 3 FORMY FINANSOWANIA

Leasing operacyjny

Najbardziej popularna forma finansowania, większość klientów decyduje się na leasing operacyjny, który daje korzyści podatkowe w krótszym okresie oraz pozwala na rozłożone w czasie płatności VATu. Innymi wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorcy są: możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu całej opłaty wstępnej, wszystkich rat leasingowych (części kapitałowej i odsetkowej), a także opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu.

Leasing finansowy

 Zaletą leasingu finansowego jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. W określonych przypadkach może okazać się bardziej korzystny od leasingu operacyjnego. Ponieważ jest traktowany jako dostawa towaru pozwala na jednorazowe odliczenie VAT. Kosztem uzyskania przychodu jest amortyzacja oraz część odsetkowa.

Pożyczka

Podstawową różnicą jest to, że w tej formie finansowania to klient jest właścicielem finansowanego przedmiotu. Dzięki temu można z niej skorzystać w sytuacji pobierania dotacji na zakup środków trwałych. Inną zaletą jest to, że klient może skorzystać z krótszego niż w leasingu operacyjnych okresu finansowania. Pożyczka podobnie jak leasing finansowy nie ma ograniczeń minimalnego czasu trwania umowy więc może być spłacona w dowolnym momencie. Kosztem jest amortyzacja oraz część odsetkowa raty.


Wszystkie pytania odnośnie leasingu i pożyczki proszę kierować do naszego doradcy leasingowego:

Robert Kwaśnik

Starszy Doradca Leasingowy

departament sprzedaży

(+48) 697 646 268

ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa

www.santanderleasing.pl